Utvärdering av beräkningsmetod för gängförband

Utvärdering av beräkningsmetod för gängförband

Strömsholmen AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer KALLER gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och fjädring för tunga terränggående fordon. Vi är världsledande med en export på 95 procent, 300 anställda och vi omsätter 750 miljoner kronor med god lönsamhet. Inom fem år beräknas omsättningen passera en miljard kronor. Bolaget ingår som en självständig del i Barnes Group Ltd USA.

Våra hydropneumatiska fjäderben till terränggående fordon monteras ihop med gängförband.  Den beräkningsmetod vi idag använder för att verifiera att gängförband och konstruktion klarar en hel livstid behöver utvärderas för att se att vi inte över eller underdimensionerar konstruktionen.

Examensarbetet genomförs på plats på utvecklingsavdelningen i Tranås.

Dina uppgifter

  • Utföra beräkningar med nuvarande metod och våra verktyg (ANSYS Mechanical, SolidWorks Simulation).
  • Utföra jämförande beräkningar med er föreslagna metod, exempelvis bättre på att hantera spänningar över sträckgräns.
  • Utifrån resultat ta fram en mer lämplig metod som går att användas med våra verktyg.
  • Utföra provning för att verifiera beräkningsmetod med hjälp av vår testavdelning.

Ovan punkter kan diskuteras för att skapa ett bra och intressant examensarbete.

Vi erbjuder

Ett fritt och undersökande exjobb där du får tillgång till våra beräkningsverktyg och vår testavdelning. Du får möjlighet att vara med att utforma våra framtida beräkningsmetoder.

Du kommer att få arbeta med ett för oss angeläget ämne med engagerad personal och handläggare.

Vi kommer överens om arbetets omfattning för att passa dina utbildningskrav på examensarbetets innehåll.

Profil

Vi tror att du går en civilingenjörsutbildning i maskinteknik eller motsvarande och har en inriktning mot något av följande; hållfasthetslära, materialteknik samt numeriska beräkningar.

Ansökan

Din ansökan innefattande personligt brev samt CV skickas till pia.sander@kaller.com