Simuleringsmodell av Hydrop

Simuleringsmodell av Hydrop

Strömsholmen AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer KALLER gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och fjädring för tunga terränggående fordon. Vi är världsledande med en export på 95 procent, 300 anställda och vi omsätter 750 miljoner kronor med god lönsamhet. Inom fem år beräknas omsättningen passera en miljard kronor. Bolaget ingår som en självständig del i Barnes Group Ltd USA.

Våra hydropneumatiska fjäderben till terränggående fordon är mer komplexa än våra traditionella gasfjädrar. För att kunna bedriva ett effektivt utvecklingsarbete behöver vi ta fram en simuleringsmodell. Det finns sedan tidigare en modell utvecklad i MATLAB/Simulink men det programspråket är olämpligt för fysikalisk modellering. Vi står nu inför programval och undrar om MATLAB/Simscape kan vara det rätta för oss?

Examensarbetet genomförs på plats på utvecklingsavdelningen i Tranås.

Dina uppgifter

  • Utvärdera MATLAB/Simscape som programvara för vår applikation.
  • Utifrån resultat ta fram en lämplig simuleringsmodell.
  • Utföra jämförande simuleringar med existerande modell.
  • Utföra provning för att verifiera simuleringsmodell med hjälp av vår testavdelning

Ovan punkter kan diskuteras för att skapa ett bra och intressant examensarbete.

Vi erbjuder

Ett fritt och undersökande exjobb där du får tillgång till våra beräkningsverktyg och vår testavdelning. Du får möjlighet att vara med att utforma våra framtida simuleringsmetoder.

Du kommer få arbeta med ett för oss angeläget ämne med engagerad personal och handläggare.

Vi kommer överens om arbetets omfattning för att passa dina utbildningskrav på examensarbetets innehåll.

Profil

Vi tror att du går en civilingenjörsutbildning i maskinteknik eller motsvarande och har grundläggande kunskaper i MATLAB.

Ansökan

Din ansökan innefattande personligt brev samt CV skickas till pia.sander@kaller.com