Examensarbete, Livscykelanalys av gasfjädrar

Examensarbete, Livscykelanalys av gasfjädrar

Bakgrund

Strömsholmen AB utvecklar, tillverkar och marknadsför gasfjädrar och gas-hydrauliska system för pressverktyg och tunga terränggående fordon. Vi har utvecklat och förfinat denna teknik sedan 1983 och är sedan många år världsledande med en export på 95 procent.
 
Strömsholmen AB grundades redan år 1876 och sedan starten har vi utgått från småländska Tranås, mitt mellan Jönköping och Linköping. Företaget ingår som en del av Force & Motion Control inom Barnes Group Inc (NYSE:B). Vi har 700 anställda i 12 länder med tillverkning och montering i Sverige, England och Nordamerika, samt distributörer i 60 länder. 

 

Livscykelanalys eller life-cycle assessment (LCA) är en metod för att åstad-komma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energi-åtgång i mellanleden. Genom att ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan Strömsholmen rikta sina miljö-ansträngningar åt rätt håll och där det gör mest nytta. Strömsholmen har idag ett aktivt miljöarbete men har inte genomfört någon formell LCA analys tidigare.

 

Examensarbetet genomförs med utgångspunkt från kontoret i Tranås, men med flexibilitet att jobba på annan ort när det passar.

Uppgift

Du ska:

  • Utvärdera och kartlägga dagens standardgasfjädrar från ett LCA perspektiv från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
  • Ge konkreta förslag på förbättringsområden som Strömsholmen bör prioritera för att minska sitt klimatavtryck.
  • Ge rekommendation till uppdatering av miljöstrategi och miljömål.

 

Profil

Högskole‐ eller civilingenjör med miljöinriktning eller specialisering inom sustainability eller green engineering.

 

För mer information, välkommen att kontakta

Anna Annvik, Director Strategic Marketing and Product management

+46 (0)140 - 571 71

aannvik@bginc.com

 

Din ansökan skickas till

aannvik@bginc.com

Märk din ansökan med namn och skicka med CV & personligt brev.

 

Sista ansökningsdag är den 23 januari 2022